Gescoorde samenleving

Wat is het?

“Een gescoorde samenleving is een gestoorde samenleving”

We gaan steeds meer naar een ‘gescoorde’ samenleving toe, elke burger krijgt een score toegekend door overheden, instanties, bedrijven en werkgevers. Die scores zijn berekend op basis van heel veel data en bepalen of je van een bepaalde dienst gebruik mag maken en tegen welke prijs. Het algoritme achter deze data is volkomen ondoorgrondelijk, en foute data kunnen tot foute beslissingen leiden. Achter iedere beslisformule zitten morele of culturele normen, en evenzogoed vooroordelen weerspiegelen. In hoeverre je sekswerk (huidig of in het verleden) een rol kan spelen in deze data is eveneens een mysterie. Maar er zijn al de nodige signalen onder sekswerkers dat iets in database A best eens in database B terecht kan komen, in een kluwen van datastromen. Denk aan de politie, de douane, de woningbouw, de kinderbescherming. En hoe komen je gegevens dan weer uít een systeem (bijv. je stopt met werken) als geen enkele instantie het beginpunt van de kluwen meer kan ontwarren?

Computers ‘meten’ vaak een correlatie: het tegelijk voorkomen van twee of meer dingen. Als dat maar vaak genoeg gebeurt, neemt de computer aan dat er een relatie is tussen twee feiten. Dat mogelijke verband noemt men causaliteit, en wordt belangrijk gevonden en meegenomen in de berekening. Of die relatie er echt wel is, en hoe die relatie is veroorzaakt, interesseert de computer niet.

Wat kan het betekenen voor een sekswerker?

Het registreren van sekswerk is zo eng omdat we daar ook erg vaak wel correlatie zien maar geen causaliteit. Zoals dat mensen zeggen dat in het jaar 2000 prostitutie werd gelegaliseerd (lees: bordeelverbod opgeheven, want sekswerk zelf was al legaal) en er dús veel vrouwen uit Oost-Europese landen kwamen werken. Er gebeurden twee dingen, namelijk de ophef van het bordeelverbod én het uitbreiden van de EU waardoor veel meer mensen mochten wonen en werken in andere landen, maar dat had geen verband met elkaar.

Zolang het stigma nog groot is, en sekswerkers nog niet eens fatsoenlijk een zakelijke bankrekening kunnen openen, of een verzekering krijgen, werkt al die dataverzamelingsdrift tegen ons.

We gaan toe naar een systeem van permanente surveillance. De overheid hoeft dan alleen nog maar de mensen in de gaten te houden die zich aan de digitale surveillance onttrekken. Daarom is een gescoorde samenleving een gestoorde samenleving.

Wat kan jij doen?

Het is moeilijk om er in je eentje tegen te verzetten. Maar samen sta je sterker. Je aansluiten bij een organisatie die voor je digitale rechten opkomt kan een beetje helpen (Bits of Freedom). Of je aansluiten bij een organisatie die opkomt voor de rechten van sekswerkers (zie Sociale kaart voor organisaties).

Verder lezen

Computer zegt vrouw: hoe een Rotterdams algoritme jonge, alleenstaande moeders discrimineerde – Vers Beton

https://decorrespondent.nl/4133/deze-statistische-fout-wordt-in-bijna-elk-debat-gemaakt-en-zo-pik-je-haar-eruit/60146366962-64c184de

artikel (pdf)  ‘Duizenden slachtoffers van seksuele uitbuiting’: feit of frame?