Vastgeknoopt: SyRI en WGS

Wat is het?

SyRI staat voor Systeem Risico Indicatie. Het knoopt zo ongeveer alle bestanden van  overheidsdiensten aan elkaar waar gegevens over burgers in staan. Noem maar wat, uitkeringsgerechtigden koppelen aan hun waterverbruik. Omdat dat aan elkaar vastknopen niet zomaar mag, worden ze in een ‘black box’ ontknoopt en later weer aan elkaar geknoopt.

Gelukkig besloot de rechter dat het hele SyRI project niet mocht. Maar de overheid dacht: we doen het tóch en is nu bezig met een Super-SyRI (de WGS, de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden).

Wat kan het betekenen voor een sekswerker?

De WGS is een schoolvoorbeeld van een ramp in wording.  Puur het gegeven dat je sekswerker bent zal vanwege het stigma een negatieve invloed zal hebben binnen die ‘black box’. Maar daar kom je als burger echt heel moeilijk achter.

Wat kan jij doen?

Als je denkt dat je door een bepaald gegeven in de problemen bent gekomen (net zoals dat ging met de mensen in het Toeslagenschandaal) kun je opvragen wat er over je bekend is. Dit is je recht vanuit de AVG.

Om het ietsje makkelijker te maken is er een tooltje ontwikkeld dat je helpt met versturen van een inzageverzoek om er achter te komen welke data over jou bekend zijn.

https://www.mydatadoneright.eu/

Of via: https://bijvoorbaatverdacht.nl/bent-al-verdacht-volgens-syri-checkt-als-volgt/ 

Daarnaast is er een mogelijkheid van een Wob verzoek. Wanneer een verzoek om informatie dat ergens in documenten zou moeten staan over een bestuurlijke aangelegenheid dat gericht is aan een bestuursorgaan, dan is er sprake van een Wob-verzoek.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob/vraag-en-antwoord/hoe-dien-ik-een-wob-verzoek-in

https://wob.nl/alles-over-de-wob/

De Adviseur Digitale Weerbaarheid helpt je er graag individueel mee als het je te ingewikkeld lijkt.

Verder lezen

https://bijvoorbaatverdacht.nl/wat-is-syri/

https://bijvoorbaatverdacht.nl/nooit-meer-een-systeem-als-syri/

https://www.bitsoffreedom.nl/2021/01/29/het-systeem-doet-precies-wat-het-wordt-opgedragen/