ID tonen bij controle

Wat is het?

Er is een identificatieplicht in Nederland, je moet een geldig en origineel ID bewijs kunnen tonen. Er is een toonplicht en geen draagplicht, maar in de praktijk betekent dat dat je het toch gewoon bij je moet hebben. Er mag alleen naar je ID worden gevraagd als er een goede reden voor is.

Wat betekent het voor een sekswerker?

Wist je dat zelfstandig werkende sekswerkers als éérste zelfstandig werkende beroepsgroep een identificatieplicht kregen in 2000? (In 2005 kregen alle burgers een identificatieplicht). We behoren tot de meest gecontroleerde doelgroep en politie gaat soms over de schreef met controles (‘we doen het tóch, sleep ons maar voor de rechter’ horen sekswerkers dan). Er werden vaak (onrechtmatig) foto’s van het ID gemaakt of nummers van het ID handmatig in boekjes opgeschreven.

Met de digitalisering  gaat het anders. De politie kan met de diensttelefoon automatisch alle registers bevragen door de MRZ code (Machine Readable Zone) van een ID in te lezen . Vervolgens kan de NFC chip (Near Field Communication) worden gelezen. Deze NFC chip toont de biografische en biometrische informatie.

Wat staat er in die registers? Uit diverse steden van het land komen geluiden dat sekswerkers bij geheel andere controles (zoals een verkeerscontrole) worden geconfronteerd met het feit dat ze sekswerker zijn. Waarom moet elke willekeurige agent die informatie zien, en nog erger: waarom deze informatie melden? Er zijn hierdoor sekswerkers geout aan bijrijders in de auto.

Wat het betekent voor sekswerkers die naar het buitenland reizen is onduidelijk, wel zijn er gevallen bekend van in Nederland werkende sekswerkers die bij de douane van de USA werden aangehouden en werden teruggestuurd op basis van sekswerk. Is dit info die via de politiecontroles in de systemen zijn gekomen? Of is ons gedrag op internet (met name social media) al bekend bij entree?

Wat kan jij doen?

 

 

 

Verder lezen

Wildthing.amsterdam.nl/ken-je-recht/  (met dank aan Mischa en Marjan Wijers)