De WRSWRS Nee

Wat is het

WRS staat voor Wet Regulering Sekswerk.

De WRS is in feite anti-prostitutiewetgeving, maar omdat verbieden een stap te ver is, gaat het in kleinere stappen.

Er is gekozen voor een anti-trafficking frame, waar veel onwetende politici en journalisten intrappen, want kwetsbare mensen redden daar kan toch niemand op tegen zijn.

Kortom, het is een morele wet verpakt in een handig frame. En iedereen mag dan wel recht hebben op zijn eigen moraal, maar hou die vooral uit de wet.

 

Wat kan het betekenen voor een sekswerker

Kern van de WRS is:

 • Sekswerkers moeten boven de 21 zijn.
 • Sekswerkers moeten op vergunningsgesprek bij een gemeenteambtenaar die bepaalt of iemand zelfredzaam is.
 • Indien toegestaan wordt de sekswerker geregistreerd in een centrale database.
 • Indien afgewezen wordt de sekswerker ook geregistreerd in de centrale database.
 • Sekswerkers die zich niet laten registreren kunnen een zeer hoge boete krijgen (tenzij dit uit het wetsvoorstel wordt gehaald).
 • Klanten, exploitanten en faciliteerders kunnen via een hit/no hit-systeem nagaan of het door een sekswerker opgegeven nummer hoort bij een geldige vergunning, en als ze toch in zee gaan met de sekswerker kunnen ze een boete krijgen.

Dmv registratie zóu het gewenste effect moeten zijn:

 • Vrijwillig werkende sekswerker registreren zich, kunnen dan werken in vergunde bedrijven en adverteren mbv hun registratienummer.
 • Gedwongen sekswerker komen niet door de registratie heen (en zijn dan ‘gered’, want kunnen niet werken of adverteren). Werken ze toch dan krijgen ze een hele hoge boete (tenzij deze boete uit het wetsvoorstel wordt gehaald) en hun klanten kunnen ook een boete krijgen.

Het waarschijnlijke effect van registratie zal zijn:

 • sekswerker, hoe legaal en vrijwillig ook, willen niet in een risicovolle en stigmatiserende database van de overheid, en worden daardoor illegaal
 • sekswerker snappen heus wel hoe zich te presenteren bij de gemeente, als ze al gedwongen zouden worden, dan zijn ze opeens ‘vergund’ en hebben ze een stempel van goedkeuring van de overheid.
 • De schade die de wet zal toebrengen aan de branche is (naar Zweeds idee) een bewust effect om daarna weer een stap verder te gaan met het geheel criminaliseren van de branche.

In Duitsland is een soortgelijke wet ingevoerd en weigerde 83% van de sekswerkers zich te registreren, en zijn dus opeens illegaal geworden.

Registratie in een speciale database kent globaal 3 bezwaren:

 • Het is een ineffectief middel, en vergroot daarnaast onveiligheid voor hen die niet kunnen of willen geregistreerd staan.
 • Het is immoreel om een gestigmatiseerde groep te registreren. De redenering dat er wel meer beroepen zijn met vergunningen gaat niet op voor sekswerk, zolang het werk niet is genormaliseerd. Bovendien zijn dit soort vergunningen bedoeld om te laten zien dat je een diploma hebt gehaald.
 • Een database volgt de regel dat als het kán lekken, dan zál het lekken, want elk computersysteem bevat zwakheden, vooral de menselijke.

Daarom noemen we de WRS niet de Wet Regulering Sekswerk maar de Wet Repressie Sekswerkers

 

Wat kan jij doen

Je kunt je aansluiten bij een sekswerkorganisatie en samen sterk staan tegen de WRS.

Als de WRS erdoor is, is er maar één keuze voor je, laat je je registreren of niet? Welke gevolgen kan dat hebben? Hoe sta jij er in?

 

Verder lezen 

Op de website van SekswerkExpertise valt veel te lezen over de WRS.