Banken

Wat is het

Als sekswerkers één probleem moeten noemen in hun branche dan gaat het tegenwoordig al snel over banken. Maar er beweegt veel, en hopelijk gaat het verbeteren.

Banken voeren uit wat de overheid hen opdraagt. Dus een deel van het probleem ligt bij de overheid, maar een ander probleem is dat banken het té goed doen. Want ze zijn bang voor boetes van de overheid.

Ten eerste is er de Europese AML5-richtlijn. AML staat voor Anti Money Laundering, dat is witwassen.  Deze richtlijn wordt strenger toegepast dan nodig en bij twijfel wordt een klant meteen uitgesloten. Aan het feit dat banken een maatschappelijke functie te hebben vervullen wordt voorbijgegaan.

Ten tweede is er de WWTF. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme de Nederlandse wet de Europese richtlijn toepast. Deze wet schrijft voor dat je je klant moet kennen (KYC, Know Your Customer) en dat je moet weten waar het geld van de klant vandaan komt en waarvoor de klant het geld gebruikt. Er wordt vooral gelet op ongebruikelijke transacties. De cash stortingen van sekswerkers en exploitanten vinden ze al gauw ongebruikelijk, maar dat is het in onze branche natuurlijk niet. Ongebruikelijk betekent dus niet dat er niet deugt. Hoe zouden anders de vergunde seksbedrijven door de Bibob (een integriteitsbeoordeling) gekomen zijn. De seksbranche staat op de lijst van hoogrisicosectoren. Die lijst leidt tot categorale uitsluitingen, denk aan de autohandel, de coffeeshops, de belwinkels.

Banken monitoren niet alleen elke bij- en afschrijving op je rekening, wat al een forse aanslag op de privacy is, maar ze willen nu ook de mogelijkheid hebben om die informatie met elkaar te kunnen uitwisselen, zodat als je bankrekening wordt opgezegd je ook nergens anders meer terecht kan. En we weten allemaal dat een bankrekening net zo belangrijk is geworden als water, energie of internet.

 

Wat kan het betekenen voor een sekswerker

Het betekent voor sekswerkers dat ze graag zowel met cash als digitaal aan het betalingsverkeer willen deelnemen, maar dat zowel de sekswerker als de klant er niet altijd van gediend zijn om hun echte namen te onthullen. Soms wordt juist het gebruik van cash tégen sekswerkers gebruikt, ook al betreft het hier een legale dienstverlening. En is het ook  niet de enige dienstverlening waar meer dan gemiddeld met cash wordt betaald. Maar sekswerkers kunnen ook niet zónder digitale betalingsmogelijkheden. Salaris gaat niet meer in een loonzakje, de huur betaal je niet meer aan een loket, en corona heeft dit nog meer versneld.

Je mag maximaal 10.000 euro storten bij de bank per keer. In een winkel mag je met maximaal 3000 euro cash betalen. Daarboven moet het worden aangemeld bij  het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.  Zorg dat je bij de ING bank onder de 3000 euro blijft per dag met storten (je mag wel over drie dagen verspreid 10.000 euro storten).

Sekswerkers worden vaak uitgesloten van gedeelten van het betalingsverkeer. Wel een eigen bankrekening, geen zakelijke. Of dat juist ‘groene’ banken niks met sekswerk te maken willen hebben en sekswerkers minder keuzevrijheid hebben en noodgedwongen bij banken terecht komen die bijv. in wapens investeren.

Zo werd Proud uitgesloten door de Triodosbank omdat ze ‘niet investeren in de pornoindustrie’. Het verweer dat het juist gaat om een belangenbehartiger op het gebied van mensenrechten legden ze naast zich neer. Ook de minister van Financiën, Dijsselbloem, vond het destijds geen probleem, ‘want Proud kon toch nog bij andere banken terecht’.

Steeds vaker worden sekswerker en exploitanten gebeld door de bank en moeten uitleg geven over stortingen, opnames of uitgaven. Dit kan leiden tot een blokkade van de rekening of bij behoud van de rekening een forse verhoging van de bankkosten.

Kadokaarten

Juist vanwege de anonimiteit wordt er soms gebruik gemaakt van anonieme prepaidkaarten. De limieten zijn verlaagd en daardoor hebben de bedrijven die kadobonnen uitgeven de online bestedingslimiet gemaximeerd op 50 euro. Ze moeten er tevens op beducht zijn dat er ‘gesmurfd’ kan worden, dan worden grotere bedragen opgesplitst. Bij een bedrag hoger dan 50 euro zou de uitgever onderzoek moeten doen naar degene die de kaart inwisselt.

 

Wat kan jij doen

Samen staan we sterk. Met name binnen de SWAD vindt er overleg plaats met de banken en de politiek. In het huidige regeringsakkoord staat dat de financiële dienstverlening voor sekswerkers toegankelijk gemaakt moeten worden. Er is in november 2023 een belangrijke stap gezet in het overleg: https://nos.nl/artikel/2499054-zakelijke-rekening-voor-sekswerkers-mogelijk-eindelijk-behandeld-als-ondernemers. Het moet voor sekswerkers makkelijker worden een zakelijke rekening te openen.

Heb je individueel te maken gehad met een probleem met je bank, dan kun je die melden bij de Klachtenbalie en bij het Financiële Klachteninstituut.

Verder is er het Convenant contant geld. Dat kun je gebruiken om bij jouw bank om uit te leggen dat ze niet moeilijk moeten doen bij legitiem gebruik van contant geld. De gewone bankmedewerker kent dat vast niet, maar die moet je daar dan maar op wijzen: Zie: https://www.dnb.nl/media/pu4h320c/convenant-contant-geld-april-2022.pdf

Dat convenant heeft de volgende belangrijke elementen erin:

-Contant geld is een wettig betaalmiddel, waarvan het legitiem gebruik niet gehinderd moet worden. Onder ‘legitiem gebruik’ verstaat DNB onder meer transacties die geen criminele achtergrond hebben.

-De sector waartoe een klant behoort kan een signaal zijn om nader onderzoek te doen. Maar eventuele maatregelen rond gebruik van contant geld moeten zijn gericht op individuele klanten en niet op een hele sector.

 

Verder lezen

https://nieuws.nl/economie/20211125/banken-zoeken-naar-oplossingen-voor-unbankables/

https://www.nporadio1.nl/nieuws/onderzoek/90e71f59-6939-4118-9319-449b8aafc913/banken-weigeren-zaken-te-doen-met-de-seksbranche  Radio-uitzending van  20 nov 2021

https://pointer.kro-ncrv.nl/banken-weigeren-zaken-te-doen-met-de-seksbranche   artikel van 21 nov 2021

https://pointer.kro-ncrv.nl/zakelijke-rekening-voor-een-sekswerker-zodra-je-eerlijk-bent-kan-je-het-wel-schudden    Artikel van 22 nov 2021

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/d66-stelt-vragen-over-het-bericht-dat-abn-amro

https://nos.nl/artikel/2499054-zakelijke-rekening-voor-sekswerkers-mogelijk-eindelijk-behandeld-als-ondernemers