Registratie

Wat is het?

Registratie is het vastleggen van gegevens. Vroeger ging dat in een kaartenbakje, tegenwoordig in een database in de computer.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens, bijv. de omschrijving van iemands tatoeages.

Er zijn ‘gewone’ persoonsgegevens (denk aan naam, adres en telefoonnummer) en er zijn bijzondere persoonsgegevens. Voorbeelden daarvan zijn gegevens over iemands ras, gezondheidsgegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag. Deze vallen onder de extra bescherming van de AVG en die mag je niet zomaar registreren en in een database stoppen.

Het professionele seksuele leven van een sekswerker is ook een bijzonder persoonsgegeven en mag alleen maar ná toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens worden geregistreerd. Dat heeft de rechter bepaald in 2018. Alleen als er een héél erg belangrijke reden is om ze toch te verwerken, het niet op een andere manier kan, en anders het doel niet zou worden bereikt, kan er soms een uitzondering gemaakt worden.

 

Wat kan het betekenen voor een sekswerker?

Tot nu toe heeft de AVG sekswerkers beschermd tegen (gedwongen) registratie als sekswerker, bijvoorbeeld door de gemeente. Helaas staat het verbod op registreren nu onder druk door de motie van Wiersma (VVD). De motie wil dat er een reden komt om de gegevens tóch te mogen verwerken, deze is omgezet in een wetsvoorstel Wet Gemeentelijke toezicht seksbedrijven (Wgts).

Het zal nog erger worden als de WRS er doorheen komt en sekswerkers worden gedwongen tot registratie in een speciale landelijke database.

 

Wat kan jij doen?

Er liep een internetconsultatie om je mening te geven over de Wgts, je kunt de reacties nog nalezen.

En liep een internetconsultatie om je mening over de WRS te geven, je kunt een aantal reacties nalezen op de website van SekswerkExpertise.

Verder kun je in eentje misschien niet zo veel doen, maar er zijn organisaties die voor de belangen van sekswerkers opkomen en achter de schermen druk uit oefenen op politici. Je zou je kunnen aansluiten bij een organisatie en samen sterker staan.

 

Verder lezen

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens

Motie Wiersma:  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021D24852