De AVG

Wat is het?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensverwerking. De AVG is afgeleid van de Europese Privacywetgeving en is ingegaan in 2018.
De wet gaat over opslag, gebruik, en beheer van privacygevoelige informatie binnen een organisatie. Bij de AVG maakt het niet uit of je een groot bedrijf bent, een mkb-bedrijf of zzp’er. De regels gelden voor alle organisaties; commercieel en niet-commercieel.
Het uiteindelijke doel van de AVG is dat je meer controle krijgt over je eigen persoonsgegevens. Dat is een ‘work in progress’ zullen we maar zeggen.

Basisprincipes (sorry, misschien vind je dit even heel saai)
Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie – De persoonlijke gegevens moeten op een eerlijke manier verwerkt te worden en de ander moet weten dat het dus netjes gebeurt.
Integriteit en vertrouwelijkheid – In dit geval bedoelen ze met integriteit dat de data goed beveiligd moet zijn op je computer of mobiel.
Dataminimalisering – Alleen data opslaan en gebruiken die noodzakelijk is.
Afbakening van het doel – Als je de gegevens gebruikt om een bepaalde reden mag je het niet zomaar voor iets anders gebruiken
Afbakening van de duur van de opslag – niet langer opslaan dan noodzakelijk is.

Wat kan jij doen?

Als je zelfstandig sekswerker bent noteer je natuurlijk ook bepaalde gegevens van de klant om je werk te kunnen uitoefenen, dus de AVG geldt ook voor jou. Die gegevens mogen verwerkt worden zonder expliciete toestemming.

Maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden:
• De gegevens mag je niet delen met anderen, alleen JIJ mag ze gebruiken om je werk te kunnen uitvoeren.
• Je moet de gegevens veilig bewaren zodat ze niet op straat komen te liggen.
• Je moet de gegevens vernietigen als ze niet langer nodig zijn, of als een klant daar om zou vragen.

Verder lezen

https://ondernemersplein.kvk.nl/de-avg-dit-moeten-ondernemers-doen/

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg